Rekenmodules lenen & krediet

Wat betaal ik bij een lineaire lening aan aflossing en rente?

Bij een lineaire lening betaal je een vast bedrag aan aflossing plus daarbovenop de verschuldigde rente. Omdat je iedere maand aflost ga je de volgende maand minder rente betalen. Je maandlast neemt dus af. (bij een annuïtaire lening blijft je maandlast gelijk). 

 

Start berekening
Wat betaal ik bij een annuïtaire lening aan rente en aflossing?

Een annuïtare lening kent een vast maandbedrag met een wisselende verhouding van rente en aflossing. Het aflossingsdeel neemt toe en het rentedeel neemt af. 

Start berekening
Bereken rentepercentage, hoofdsom of looptijd van je annuïteit

Met deze tool kun je het rentepercentage, hoofdsom of looptijd van je annuïtaire lening berekenen mits de andere 2 en de hoogte van de periodieke betaling bekend zijn.

Start berekening